Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

angelassomething
Reposted fromFlau Flau
angelassomething
2751 f105
Reposted frommrcake47 mrcake47
angelassomething
2800 a72b 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
angelassomething
2801 ec8c 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
angelassomething
2992 b000 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
3248 2fa7

chasingrainbowsforever:

Colors ~ Black|White|Aqua

Reposted fromthetemple thetemple
3248 2fa7

chasingrainbowsforever:

Colors ~ Black|White|Aqua

Reposted fromthetemple thetemple
3247 6504 500

christophermfowler:

West Lafayette, IN 2016

Reposted fromthetemple thetemple

June 01 2015

angelassomething
2223 da97 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
1633 036b 500
Reposted fromCanadianScampers CanadianScampers

April 27 2015

angelassomething
6311 5ae6
Reposted fromstevestriker stevestriker

April 24 2015

angelassomething
8244 7325 500
Me...again
Reposted fromnebthat nebthat
angelassomething
7281 d0dd 500
Reposted fromdysiamisia dysiamisia

April 22 2015

angelassomething
1790 a524
Reposted fromMalina1909 Malina1909
angelassomething
2167 236f 500
Reposted fromkaraibski karaibski
angelassomething
9436 f5a3 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial
angelassomething
angelassomething
7813 e2c8 500

April 18 2015

angelassomething
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie "Czekam w samochodzie.". Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromginger1708 ginger1708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl